Hulda Clark Therapie

De Nieuwe Revolutie op het gebied van Natuurlijk Genezen

www.huldaclark.tk

Hulda Clark aan het "Synchrometeren"

Hulda Clark tijdens het testen met haar bijzondere uitvinding de "Synchrometer"

De tijden dat natuurlijk genezen natte vingerwerk was, zijn voorbij. Dankzij dr. Hulda Clark hebben we eindelijk iets in handen gekregen dat ons grote zekerheid biedt wat betreft het genezen van onszelf en anderen met eenvoudige en natuurlijke middelen. Ook al gaat het om ernstige ziektes.

Eens in de zoveel tijd, wordt er wel eens iemand geboren die door zijn of haar leven en levenswerk een wending weet te geven aan de menselijke geschiedenis.  Wel, dr. Hulda Clark is daarvan, op het gebied van genezen en zelfgenezing met natuurlijke middelen, een fantastisch voorbeeld.

Terwijl de meesten van ons nog huiveren voor ziektes als AIDS en Kanker en artsen geen raad weten met nieuwe ziektes die om zich heen grijpen, zoals de ziekte van Lyme, vormt de Hulda Clark-therapie een rustig en hoopvol baken temidden van deze zee van angsten en onzekerheid.

 

Hulda Clark en de Nobelprijs

Hulda Clark is het klassieke voorbeeld van een wetenschapster zoals een wetenschapper behoort te zijn, namelijk iemand met een open en onbevangen geest, die zich niet laat bepalen door zijn of haar eigen vooroordelen , maar open blijft staan voor elk idee en elke oplossing voor een probleem, hoe gek dat idee of die oplossing ook mag lijken!
(vooroordelen had zij trouwens zelf ook, maar in plaats van zich erdoor te laten beperken, daagde ze ze graag uit en we mogen blij zijn dat ze beschikte over zo'n enorm zelfrelativerend vermogen want haar ontdekkingen gingen tegen alles wat algemeen werd geloofd, en nog wordt geloofd, in, zoals bijvoorbeeld haar ondervinding (niet bewering, maar ondervinding) dat kanker in heel veel gevallen, zonder hoge kosten en met natuurlijke middelen is te genezen.)

Dat de Amerikaanse vereniging tegen kwakzalverij, waarvan later trouwens is bewezen dat ze  criminele elementen bezat, haar het leven zo zwaar heeft gemaakt, is wat dat betreft schandalig want zij hanteerde strakke wetenschappelijke normen. Bovendien vond zij dat ze als wetenschapster verplicht was om haar vindingen, die ze door haar grondige onderzoek bewezen had, naar buiten te brengen, ook al gingen ze tegen haar eigen overtuigingen en die van de wereld in. (Zie ook de disclaimer onderaan de pagina.)
Wat dat betreft is kritiek geven erg gemakkelijk. Als je haar ontdekkingen echter in praktijk brengt en zelf onderzoekt, kun je je alleen maar verbazen, is onze eigen ervaring, want vele daarvan zijn werkelijk geniaal en bovendien nog eens heel praktisch en direct voor iedereen toepasbaar.

Haar toewijding voor het vinden van oplossingen voor het leed van de mens was enorm en wat zij in één leven helemaal in haar eentje heeft bewerkstelligd grenst aan het ongelooflijke.
Die toewijding heeft de wereld een enorme schat aan inzichten en oplossingen geschonken voor het genezen en verlichten van vele ziektes die men tot voor kort niet begreep (en vaak nog niet begrijpt) en die daarom ongeneeslijk of moeilijk te genezen lijken.

Verschillende van haar ontdekkingen en uitvindingen zijn zó belangrijk en zouden zo'n impact kunnen hebben op onze toekomst, wat genezen en ons welzijn betreft, dat zij uitermate geschikt waren geweest voor een Nobelprijs, maar die heeft zij jammer genoeg in haar leven nooit gekregen.

Muntstuk van de Nobelprijs voor de kunst

In tegendeel, zoals zo vaak gebeurt bij geniale mensen die iets goeds brengen, is ze en zijn haar uitvindingen, zonder goede rede, door velen vergruisd en in plaats van haar in haar werk te steunen, is ze uiteindelijk zo tegengewerkt, dat ze naar Mexico heeft moeten uitwijken, waar ze, tot bijna haar dood toe (op 80 jarige leeftijd), haar werk en onderzoek heeft voortgezet. In haar kliniek daar, genas zij op een gegeven moment 95% van al haar kankerpatiënten, maar dat was voor haar nog niet goed genoeg!
Tijdens de laatste jaren van haar leven heeft ze haar therapie nog zo verfijnd en verbeterd dat zij, als enige in de wereld en in de menselijke geschiedenis, kon beweren dat 99% van al haar kankerpatiënten genas!
Zelfs patiënten die totaal waren opgegeven wist ze weer tot leven te wekken met haar natuurlijke en eenvoudige, maar desalniettemin ingenieuze middelen en protocol.
 

 

De Therapie voor elke moeder

Een bijzonder aspect van haar werk is eigenlijk dat Hulda Clark's talloze uitvindingen en ontdekkingen bedoeld waren (en zijn) voor de gewone mens, voor elke vader en moeder of broer en zus... Zij bracht wat dat betreft de macht en het zelfvertrouwen om te kunnen genezen en anderen te helpen genezen, weer terug bij onszelf.
Ze had ook een groot vertrouwen dat een gewone moeder, gestudeerd of niet, intelligent genoeg was om haar methodes te begrijpen en met succes zelf toe te passen en stimuleerde iedereen: vader, moeder, opa of oma en zelfs kinderen, om haar uitvindingen zelf na te maken en te leren gebruiken.

Ze beweerde (terecht), dat een moeder een liefde kan opbrengen en een toewijding en een doorzettingsvermogen kan tonen, die geen arts, logischerwijze, ooit kan opbrengen! En het zijn juist die liefde, de praktische handelingen van elke dag, de toewijding en dat doorzettingsvermogen die zo belangrijk zijn voor het genezingsproces..
Ze vond dan ook dat juist elke moeder de mogelijkheid moest hebben om te leren haarzelf en haar gezin te kunnen genezen.
Daar was al haar werk op gericht en die trend zetten we met onze cursussen (als één van de weinigen in de wereld), graag voort.

 

De Synchrometer als diagnosemethode van de toekomst

Maar je kunt je afvragen: hoe komt het dat de medische gevestigde orde de oorsprong van en de oplossing voor bijvoorbeeld kanker niet kent en Hulda Clark wel?
Wel, omdat Hulda Clark de volledig nieuwe apparatuur heeft ontwikkeld (de Synchrometer of in het Engels: Syncrometer, waarmee ze op een ingenieuze wijze, via resonantie, heeft kunnen doordringen tot zelfs de geheimen van elke cel. (Zie voor meer informatie over de Synchrometer de rubriek: "De Uitvindingen van dr. Clark" en voor een uitgebreide demonstratie: "Video's op Youtube")

Dit apparaat in handen van een wetenschapster in hart en nieren, die Hulda Clark was, heeft dit allemaal mogelijk gemaakt.
Geen patenten, geen miljarden Dollars, geen natte vingerwerk
. Nee, gewoon de combinatie van compassie voor de lijdende mens vorm gegeven in jarenlang grondig wetenschappelijk onderzoek!

Er bestaat geen twijfel over dat diagnose via frequentie, zoals Hulda Clark met haar Synchrometer heeft gedaan dé diagnosemethode zal worden van de toekomst want deze methode  is ongelooflijk snel, je hoeft er bijvoorbeeld niemand voor open te maken of uitgebreid laboratoriumonderzoek te doen om er achter te komen wat er zich in het lichaam bevindt en je kunt ermee afdalen tot diep in de menselijke cel. Dit alles maakt de mogelijkheden voor het vinden van de oorzaken van onze ziektes en dus ook haar oplossingen bijna onbeperkt en bovendien spotgoedkoop.
 

Hoewel dus zuiver wetenschappelijk, zoals wetenschap hoort te zijn: grondig, open, eerlijk en nooit een mogelijkheid uitsluitend, is haar therapie niet alleen voor een gevestigde medische orde bedoeld, integendeel, en je kunt haar therapie dan ook met recht noemen: "De therapie van het volk", want zij is praktisch en, mits voorzien van voldoende kennis (daarom haar boeken en onze cursussen), met succes door iedereen zelf toe te passen naast elke andere vorm van therapie of behandeling.

En wat ons betreft, verdient zij zonder enige twijfel nog steeds de Nobelprijs!

Nobelprijs met de afbeelding van Alfred Nobel

(Alternatieve) Disclaimer:

Het mag duidelijk zijn dat het zeer onverstandig is om medisch onderzoek en advies buiten te sluiten, net zoals het echter, in dezelfde mate, zeer onverstandig is voor de medische gevestigde orde of wie dan ook, om de mens te ontmoedigen de Hulda Clark-therapie te onderzoeken en te gebruiken. (Op dit moment is het ontmoedigen van slechts één van de twee strafbaar, maar wie weet komt er nog wel eens een tijd waarin het strafbaar wordt om iemand weg te houden van een natuurlijke therapie die werkt, omdat deze meer overlevingskans geeft en bovendien minder schade toebrengt dan de reguliere behandelingen.)

Wij adviseren in ieder geval iedereen om van beide systemen gebruik te maken want hoe meer hulp, des te beter!  Ook Hulda Clark's eigen visie is er trouwens altijd één geweest van samenwerking.

Dr. Clark had zelf een enorme kennis van al dat wat er op therapeutisch vlak bestaat, zowel op het gebied van de reguliere geneeskunst als op het gebied van alternatieve therapieën en zij onderzocht wat dat betreft werkelijk alles (ja, ook chemotherapie!) en behield en gebruikte uiteindelijk dat wat werkte! Dat dat uiteindelijk hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) natuurlijke middelen zijn geworden is nooit haar opzet geweest, maar simpelweg het gevolg van haar jarenlange eerlijke onderzoek.
Hulda Clark, zoals ik al eerder schreef, sloot ook nooit iets uit en volgde wat dat betreft standvastig dit belangrijke basisprincipe voor goede wetenschap . Ze was eerlijk en pleegde te zeggen: "Een wetenschapper behoort al zijn vindingen open en eerlijk te delen met de wereld, ook al gaan ze lijnrecht tegen al zijn of haar eigen overtuigingen of die van de wereld in".
Wel, ze gingen om te beginnen in tegen haar eigen overtuigingen want aanvankelijk had ze door haar universitaire studie(s) een groot vooroordeel tegen alternatieve therapieën en, zoals ze zelf zei, ze had zelfs nog nooit een natuurvoedingswinkel van binnen gezien!
Dat haar vindingen ook tegen de overtuigingen van ons medisch systeem ingaan, is dan ook helemaal te begrijpen, maar vergeet niet dat de sterfte door kanker statistisch het hoogste is onder artsen. Raar, maar waar! Dat dwingt ons, zou ik zeggen, om allemaal onze kwetsbaarheid in te zien en stimuleert ons hopelijk ook om ons kwetsbaarder en opener op te stellen naar elkaar toe.
Moge samenwerking en samen vooruitgaan wat dat betreft dan ook onze toekomst zijn, met als enige doel: ons aller welzijn!

Met een vriendelijke groet,

Harm Valentijn


www.huldaclark.tk