www.huldaclark.tk

De dood van Hulda Clark is een gemis voor ons allemaal. Zowel als zeer bijzondere wetenschapster en kundig therapeute als als bijzonder mens.
Velen die Hulda Clark gekend hebben zullen dat met me eens zijn.

Onze geschiedenis laat zien dat we op deze planeet waarop we leven een traditie hebben om iedereen die iets goeds en nieuws brengt gevangen te nemen, te verbannen, te vermoorden, brandstapelen of totaal in diskrediet te brengen.
Ik denk daarbij aan Socrates die de drinkbeker kreeg, Galileo die tot aan zijn dood huisarrest kreeg en de Hongaarse arts Ignaz Philipp Semmelweis die ontdekte dat handen wassen en hygiŽne de dood van vrouwen na de bevalling kon voorkomen, maar die door zijn collega's volledig belachelijk werd gemaakt.
Ook denk ik aan al die mensen die iets goeds te brengen hadden en door de Katholieke kerk levend zijn verbrand, aan Stanley Meyer, de uitvinder van de auto die gewoon op water kon rijden en is vergiftigd, tja en wat te denken trouwens van de kruisiging van Jezus..?

Hulda Clark was een intelligente vrouw, zo intelligent dat ze besloten heeft om al haar uitvindingen en ontdekkingen niet voor zichzelf te houden en er patenten op aan te vragen, maar deze, in een voor iedereen begrijpelijke taal, op te schrijven in haar boeken, met bouwtekeningen erbij, zodat elke moeder ze zelf kon namaken en gebruiken.
Deze vrijgevigheid heeft er in feite voor gezorgd dat haar levenswerk niet voor niets is geweest en dat al haar ontdekkingen zouden overleven. (Had Stanley Meyer dat gedaan dan hadden we nu allemaal een auto gehad die gewoon op water, zelfs zeewater (of bij hoge nood zelfs urine), kon rijden.)
Misschien ook interessant om te vermelden dat Hulda Clark in haar boeken heeft laten zetten dat deze vrij gekopieerd mogen worden, mits het voor niet commerciŽle doeleinden is.
Ik ben nog niet eerder zoiets tegengekomen!

Is Hulda Clark dan ontsnapt aan de straf van de gevestigde orde en de brandstapel en het verdoemd worden door onze moderne religie (de door geld en maffia beheerste "wetenschap")?
Net niet, zoals de roddels op het internet laten zien. Roddels die door de Amerikaanse vereniging tegen kwakzalverij zijn verspreid, een groepje mensen dat niet terugdeinst voor mensonterende praktijken zoals het doen rond circuleren van Hulda Clark's doodscertificaat!

"De koningin der kwakzalvers" is zelf aan kanker overleden, is iets dat ook de Nederlandse vereniging tegen kwakzalverij ons maar al te graag wil doen geloven. Hoe gluiperig!
 
Ere die ere toekomt en daarom wil ik een paar van die roddels onder de loep nemen.

Als eerste het infameuse doodscertificaat dat je hieronder kunt bekijken.
De Amerikaanse vereniging tegen kwakzalverij, en later ook de Nederlandse, heeft dit document verspreid om aan te tonen dat Hulda Clark aan kanker zou zijn overleden en veel mensen zullen dat ook klakkeloos aannemen.
Geloof echter niet zomaar alles wat je wordt verteld! Als je namelijk iets verder kijkt, dan kom je al gauw tot andere conclusies.
Ik heb het certificaat even in photoshop wat vergroot en wat dingen uitgelicht en... wat schertst mijn verbazing? Kijk en oordeel het beste zelfÖ

Dit is het doodscertificaat dat op het internet is gezet als bewijs dat Hulda Clark aan kanker zou zijn overleden. De meeste mensen zullen dat voor waarheid aannemen (want je ziet per slot het doodscerificaat). Als je echter net iets verder kijkt en de kleine lettertjes wat vergroot... dan blijkt er helemaal niet te staan dat Hulda Clark aan kanker is overleden! Een leugentje dus, erop vertrouwend dat niemand het document eens onder de loep zou nemen!

In het certificaat staat duidelijk  dat de doodsoorzaak niet kanker was, maar: Anemia (bloedarmoede) en Hypercalcemia (een teveel aan calcium in het bloed).

Zie hier het bewijs:

 

So far, so good.

Maar nu het mysterie!
Waar komt die kreet "Multiple Myeloma" (is een type beenmergkanker), die iets verder in het document wordt vermeld ineens vandaan?
Er staat nog wel net bij "not resulting in the underlying cause", niet resulterend in de onderliggende oorzaak (van haar dood)

Aan kanker is ze dus niet dood gegaan, dat zegt het doodscertificaat zelf, maar wie heeft die andere kreet er dan zomaar bij gezet? Waar is die op gebaseerd?

Nu weet ik toevallig dat Hulda Clark haar hele leven heeft gekampt met bloedarmoede. Ze heeft daar zelf nooit een oorzaak voor gevonden en dus ook geen oplossing.
Hypercalcemie, hoe kwam ze daar aan? Dit kan vele oorzaken hebben, zoals ook het innemen van hoge dosis kunstmatige vitamine D
Ik weet dat Hulda Clark, zoals veel vrouwen van haar leeftijd, last had van Osteoporose. Zij gebruikte daar, net als de medici doen, bij haar patiŽnten met succes vaak kunstmatige vitamine D voor. Zou het zo kunnen zijn (en dat is maar een suggestie) dat Hulda Clark tegen haar botontkalking vitamine D innam? Kan dat de oorzaak geweest zijn van de hypercalcemie? Het kan wel, maar Hulda Clark kennende, met haar enorme kennis op dit gebied, neem ik aan dat dat niet de oorzaak was.

Of... had ze misschien een aangeboren ziekte? Zo is er de ziekte van Bechterew, een genetische (en dus ook aangeboren) ziekte waarbij je een belangrijk enzym mist wat tot botontkalking, hypercalcemie en vergroeiingen kan leiden. Was dat misschien de oorzaak?
We zullen het nooit weten, maar het zou zomaar eens kunnen.
Niet door parasieten, niet door gifstoffen of radioactiviteit, maar een aangeboren probleem, een enzym dat ontbreekt.
Wat ik van haar familie weet is dat ze uiteindelijk overleden is aan beschadiging van het ruggenmerg.
Heel triest om te zien dat iemand die zoveel mensen heeft kunnen helpen aan het eind van haar leven zichzelf niet heeft kunnen helpen en zoveel pijn heeft moeten lijden.

En wat haar doodscertificaat betreft...?
Eťn ding is in ieder geval zeker: daar is mee gerommeld!
Als je beseft hoeveel onderzoeken er gedaan moeten worden om te achterhalen of iemand kanker heeft! (Vraag elke kankerpatiŽnt hoe dat is om door die malle molen van onderzoeken te gaan.) Of iemand kanker heeft, dat weet je niet zomaar!
En dan beweren dat Hulda Clark beenmergkanker zou hebben gehad, zonder enig onderzoek, niet voor en niet na haar dood, is schandalig en dan is de vraag wie hier de kwakzalver is!

Let trouwens ook op de datum van afgifte van het certificaat. Hulda Clark is op 3 september overleden. Het document heeft als datum 12 oktober en  is dus ruim een maand na haar dood pas geschreven. Heel vreemd!

Je vraagt je dan direct af of er mensen mee gediend zijn om het hele levenswerk van Hulda Clark in diskrediet te brengen?
Als je bedenkt bijvoorbeeld, dat er, volgens sommige cijfers, aan elke kankerpatiŽnt gemiddeld 300.000 euro wordt verdiend...? Zou dat genoeg rede kunnen zijn voor de gevestigde orde, om een therapie, waar kanker in veel gevallen met weinig geld te behandelen en genezen is, in diskrediet te brengen?

Misschien was het ook wel gewoon een gemenigheidje. Je weet hoe mensen kunnen zijn. We zullen het nooit weten.
Wat we echter wel weten, is dat de vereniging tegen kwakzalverij een vreemd groepje mensen is, dat alles wat zo'n beetje goed is afkraakt en probeert in een kwaad daglicht te brengen. Dat weet inmiddels iedereen.
Maar is dat dan gewoon een vreemde hobby van ze, of zit er meer achter? Ik zou dat nog wel eens willen weten.
Zij zijn immers degenen die het doodscertificaat hebben verspreid via het internet!
Hoeveel schuift zoiets, vraag ik me dan meteen af? Oftewel, hoeveel geld is daar mee gemoeid? En wie is de opdrachtgever?

Hoe dat precies met de Nederlandse en Belgische vereniging tegen kwakzalverij zit, weet ik (nog) niet precies, maar er zijn wel wat interessante feitjes bekend over de Amerikaanse!

  • Ten eerste was de voorzitter een pedofiel. Er zijn opnames van hem bekend (die ik voor het schrijven van dit artikel ook in mijn bezit heb gekregen) waarop te horen is hoe hij een afspraakje maakt met een minderjarige jonge voor seks.

  • Een ander lid van de club leefde onder een gestolen identiteit. Dit kwam aan het licht toen een Zuid-Amerikaanse man die in Amerika woonachtig was, naar zijn geboorteland wilde gaan om familie te bezoeken en daarvoor naar het gemeentehuis ging om een paspoort te halen. De ambtenaar was heel verbaasd en zei de beste jongen dat die al lang afgegeven was en dat hij hem dus al moest hebben. Na verder onderzoek, hebben ze de identiteitsdief weten te vinden en berechten. Hij bleek lid te zijn van de vereniging tegen kwakzalverij.

Dit zijn toch wel interessante gegevens en wijst overduidelijk op georganiseerde criminaliteit. Zij waren degenen die ervoor gezorgd hebben dat Hulda Clark op 70 jarige leeftijd is opgepakt en tijdelijk in een gevangenis heeft moeten doorbrengen. Niet omdat een patiŽnt haar had aangeklaagd vanwege een slechte behandeling of iets in die trant, maar door dit groepje criminelen dat haar had aangeklaagd voor het maken van diagnoses en het behandelen van patiŽnten zonder licentie (zonder arts te zijn), wat in de staat Indiana, waar ze vandaan kwam, verboden is. 

Hulda Clark was geen arts maar een wetenschapster, een celbiologe en celfysiologe. Haar interessante mening was dat niet de medische wetenschap oplossingen zou gaan vinden voor ziektes, maar de biologen, degenen die het leven bestuderen. Wel, zij was daar absoluut het levende bewijs van!
Hulda Clark is toen gelukkig al snel weer op vrije voeten gesteld, mede onder de druk van de massale reactie van patiŽnten die door haar geholpen en genezen waren en heeft toen haar werk in haar kliniek in Mexico weer voort kunnen zetten. God zij dank want zij heeft daarna nog hele grote ontdekkingen gedaan.

Wie die groep criminelen opdracht heeft gegeven en betaald is dus niet bekend.
Hoe zou dat echter met "onze" verenigingen tegen kwakzalverij zijn? En wat heeft onze minister van volksgezondheid (Edith Schippers) daarmee te maken? Die heeft, heb ik gehoord, een relatie met de voormalig voorzitter van deze club en heeft ze bovendien veel geld geschonken! Mmmm...
Wat is het grotere plan daarachter? Zou een interessante zaak zijn om te onderzoeken!

Er zijn nog wel meer roddels, zoals het verbitterde verhaal van Patricia Chavez, waarvan haar moeder door Hulda Clark werd behandeld en die haar moeder uiteindelijk ertoe heeft weten over te halen om zich door een oncoloog te laten behandelen met chemo, waarna ze uiteindelijk is overleden aan een maaginfectie in het ziekenhuis. Niet onder de zorg van Hulda Clark dus, maar onder de zorg van oncologen. Niet door verzwakking door de Hulda Clark therapie, zoals Patricia beweert, maar mijns inziens door het vernietigende effect van de chemo op het immuunsysteem, waardoor een infectie vrij spel heeft gekregen. Dat was onder de hoede van Hulda Clark bijna zeker weten niet gebeurd en een voorbeeld van hoe Hulda Clark met zulke situaties omging kun je lezen in het patiŽntenverslag op onze website: PatiŽntenverslag

Het is jammer want al die roddels kunnen mensen in twijfel brengen en diegenen van goede hulp weghouden, die juist zoveel profijt zouden kunnen hebben van de therapie, en in het bijzonder diegenen met kanker, Aids en andere door de reguliere geneeskunst zo moeilijk te genezen ziektes.
De harde waarheid is namelijk dat gemiddeld maar hooguit 3% van de kankerpatiŽnten "geneest" door de heren medici zie hier voor de cijfers (met dank aan degenen die dit op het internet hebben gezet), en dat Hulda Clark een succesgehalte bij kanker had van 99%. Een schril contrast.
 


 

Hulda Clark was een lieve vrouw die altijd (tot haar 80ste!) klaar stond om anderen te helpen (vaak ten koste van zichzelf, want zo pleegde ze te zeggen:"een kankerpatiŽnt kan niet wachten!"). Tegelijkertijd was ze een ware wetenschapster in harte en nieren die bij alles wat ze deed met heel veel geduld systematisch te werk ging. Haar ontdekkingen zijn wetenschappelijk en ook herhaalbaar door iedereen die de moeite en tijd wil nemen om dat te onderzoeken. En dat is precies wat wij op het moment dat ik dit schrijf al 20 jaar lang met succes hebben gedaan. Het meeste hebben we kunnen bevestigen en vele mensen hebben we er daardoor mee kunnen helpen en levens mee kunnen redden.

Al de ontdekkingen van Hulda Clark zijn wetenschappelijke ontdekkingen geweest, die goed onderbouwd en bovendien heel werkzaam zijn gebleken voor een heel scala van lichamelijke problemen, ziektes en gebreken. Wetenschappelijke vindingen hoor je serieus te nemen! Zelfs de werking van de Synchrometer is heel wetenschappelijk en er bestaan hele moeilijke formules voor die uitleggen wat de theorie achter het functioneren ervan is. Niets aan het werk van Hulda Clark is ooit onwetenschappelijk geweest.
Er is ook geen enkel twijfel dat haar ontdekkingen de basis zullen worden voor meer ontdekkingen en er zijn inmiddels zelfs al een paar wetenschappelijke onderzoeken gedaan die wat van haar theorieŽn hebben kunnen (her)bewijzen.

Dat men dan op zo'n laffe manier Hulda Clark en haar mooie werk in diskrediet probeert te brengen is ronduit schandalig. Een gemene trap na van, zoals ik heb laten zien, een groepje, waarschijnlijk door de overheid en gevestigde orde betaalde, criminelen.

Nog even samengevat:

  • Er is nooit een diagnose van kanker gesteld voor haar dood en ook nooit een onderzoek gedaan na haar dood.

  • Haar doodscertificaat vermeldt dat zij is overleden aan bloedarmoede, waar ze haar hele leven al last van had gehad en nooit een oorzaak voor heeft kunnen vinden, en hypercalcemie, een teveel aan calcium in het bloed.
    Ze is is volgens haar doodscertificaat dus sowieso niet aan kanker overleden.

  • Volgens de familie van Hulda Clark is ze overleden aan een beschadiging van haar ruggenmerg en of dat door verkalking is geweest (zoals in de ziekte van Bechterew) of door osteoporose, is verder niet bekend. Beide is mogelijk.

Waar zomaar de kreet  "Multiple Myeloma" vandaan is gekomen, blijft dus een vreemd raadsel.
Op een gegeven moment is de koek ook gewoon op en zal ieder mens een keer dood gaan aan dat wat zijn zwakste kant is, daar komt niemand onderuit en dus ook Hulda Clark niet. Hulda Clark was dus ook gewoon een mens van vlees en bloed en geen heilige, ze zal ook best wel eens fouten hebben gemaakt, maar het werk dat zij in ťťn leven verricht heeft is en blijft ongelooflijk en zeer bewonderenswaardig. Haar therapie is een geschenk uit de hemel waar al enorm veel mensen profijt van hebben gehad en hun leven aan te danken, en dat zal alleen maar toenemen.

Twijfelaars en zwartkijkers zijn niet makkelijk te veranderen, ook niet met bewijzen, is mijn ervaring. Toch hoop ik dat ik door een paar roddels te belichten wat duidelijkheid heb mogen scheppen en dat er nog heel veel mensen genezing mogen vinden door de therapie die is ontwikkeld door deze buitengewone wetenschapster!

Een hartelijke groet,

Mocht je deze pagina los van onze webiste hebben gelezen,
bezoek dan graag onze website waarop nog veel meer informatie over de Hulda Clarktherapie te vinden is

WWW.HULDACLARK:TK